Phần mềm giúp người dùng có thể tính toán cấp phối bê tông một cách đơn giản theo tiêu chuẩn ACI

Tải về miễn phí

Chúng tôi mong muốn mang tiện ích đến cho mọi người!

Ứng dụng chỉ hộ trợ cho hệ điều hành Android. Tải về ngay !

Nhóm tác giả

Chúng ta là người một nhà !


TS. Hoàng Quốc Gia

Khoa Công trình
Trường Đại học Thủy Lợi

Trịnh Khắc Kiên

Khoa Công trình
Trường Đại học Thủy Lợi

Nguyễn Đức Hạnh

Khoa Công nghệ thông tin
Trường Đại học Thủy Lợi

Mô tả ứng dụng

Phần mềm giúp người dùng có thể tính toán cấp phối bê tông một cách đơn giản theo tiêu chuẩn ACI.


Giúp người dùng không phải mất quá nhiều thời gian tra bảng và có thể hiệu chỉnh cấp phối bê tông một cách đơn giản ngay tại chân Công trình.


Hơn nữa, phần mềm phù hợp với rất nhiều đối tượng : từ kĩ sư thi công, sinh viên thực tập, công nhân,...

Liên hệ với chúng tôi

We new friends!

Email: kientk73@wru.vn